fredag 29 april 2016

EduSpaces - föreläsning på SETT 2016

På årets SETT-föreläsning hade jag sällskap av två fantastiska lärare; Linnea Sahlin från Slättgårdsskolan och Ingrid Palmqvist från Fjällenskolan som på ett modigt och innovativt sätt tagit sig an lärmiljön i sina klassrum. Vi pratade om skolans miljöer, och hur de behöver förändras i takt med att den pedagogiska praktiken förändras. Vi ser det som självklart att ett lärande i de praktisk-estetiska ämnena kräver andra miljöer än det traditionella klassrummet, men har inte på allvar börjat diskutera vad en digitaliserad undervisning ställer för krav på våra skolors miljöer. För digitaliserad undervisning ställer krav på den pedagogiska praktiken och elever som är vana att kommunicera, producera och interagera digitalt accepterar inte att vara åskådare i klassrummet. De vill vara en aktiv del i att skapa kunskap tillsammans med läraren, förmedlingspedagogik kommer snart inte vara ett alternativ. Därför kommer det traditionella klassrummet snart inte heller vara ett alternativ. Jag har haft förmånen att som lärare utmanas av extremt nytänkande miljöer, men också följa flera andra skolor på vägen som inspirerats av det extremt innovativa, men anpassat och förbättrat för att få det att fungera optimalt. Framförallt handlar det om att hitta de nya strukturerna och inse att en ny miljö kräver ett nytt sätt att tänka och förhålla sig till lärprocessen, för både lärare och elever.

Här hittar du våra slides från föreläsningen:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar