fredag 29 april 2016

EduSpaces - föreläsning på SETT 2016

På årets SETT-föreläsning hade jag sällskap av två fantastiska lärare; Linnea Sahlin från Slättgårdsskolan och Ingrid Palmqvist från Fjällenskolan som på ett modigt och innovativt sätt tagit sig an lärmiljön i sina klassrum. Vi pratade om skolans miljöer, och hur de behöver förändras i takt med att den pedagogiska praktiken förändras. Vi ser det som självklart att ett lärande i de praktisk-estetiska ämnena kräver andra miljöer än det traditionella klassrummet, men har inte på allvar börjat diskutera vad en digitaliserad undervisning ställer för krav på våra skolors miljöer. För digitaliserad undervisning ställer krav på den pedagogiska praktiken och elever som är vana att kommunicera, producera och interagera digitalt accepterar inte att vara åskådare i klassrummet. De vill vara en aktiv del i att skapa kunskap tillsammans med läraren, förmedlingspedagogik kommer snart inte vara ett alternativ. Därför kommer det traditionella klassrummet snart inte heller vara ett alternativ. Jag har haft förmånen att som lärare utmanas av extremt nytänkande miljöer, men också följa flera andra skolor på vägen som inspirerats av det extremt innovativa, men anpassat och förbättrat för att få det att fungera optimalt. Framförallt handlar det om att hitta de nya strukturerna och inse att en ny miljö kräver ett nytt sätt att tänka och förhålla sig till lärprocessen, för både lärare och elever.

Här hittar du våra slides från föreläsningen:tisdag 5 april 2016

Håll koll på din digitala tidsmonster!I dag lämnade Skolverket sitt förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till Regeringen. Efterfrågat och efterlängtat av många, med en tydlig ambition att förbättra likvärdigheten kring digitaliseringen av svensk skola. Jag har sedan jag började som lärare 2003 haft förmånen att arbeta på skolor som satsat på IT, och därför haft möjligheten att lära mig på egen hand, begå många misstag men också försökt hitta lösningar och bra vägar framåt. Man kan säga att min "learning curve" har varit konstant. Så fort jag har tyckt mig bemästra något i den digitala världen så har nästa grej kommit och så har det börjat om igen. Med den skillnad att det blivit lättare och lättare med tiden eftersom digital kompetens går att träna upp som allt annat. Nästan som ett språk, ju mer du kan desto lättare att lära ännu mer...

Bildkälla
När jag 2011 började som lärare på en 1-1-skola fick jag den jobbiga insikten att pedagogiskt genomarbetad undervisning i kombination med en kreativ användning av digitala verktyg inte var tillräckligt för att jag skulle vara nöjd med elevernas utveckling. Eleverna var faktiskt väldigt glada och nöjda, men jag tyckte att de digitala tidsmonstren i form av spel, sociala medier och roliga klipp tog mer fokus från elevernas arbete än vad de själva verkade medvetna om. De tyckte att de bara "kollade lite". Idag vet vi att vårt attention-span sjunker som en följd av vårt uppkopplade liv och att vi behöver strategier för att hantera detta. Den som följer skoldebatten har inte kunnat undgå att många (inklusive ministrar) ser att ett förbud mot mobiltelefoner är ett utmärkt sätt att möta detta. Jag och många andra med mig ser istället att vi måste lära eleverna att hantera den digitala världen eftersom de med största sannolikhet (!) kommer att fortsätta vara uppkopplade även när de gått ut skolan.

Så här säger Katarina Lycken Rüter som är undervisningsråd på Skolverket i pressmeddelandet:

– Det tar tid att utveckla strategier på lokal nivå, både för att säkerställa infrastruktur och tillgång till digitala verktyg. Framför allt behövs tid för att utveckla personalens kompetens. Ett viktigt exempel är hur lärarna ska planera och genomföra undervisningen så att digitala hjälpmedel bidrar till elevernas lärande och inte stör och distraherar.

För mig och mina kollegor blev Blixtjakten ett sätt att planera och genomföra undervisningen så att eleverna blev medvetna som sina digitala tidstjuvar och istället kunde fokusera bättre på innehållet i lektionen och vilka förmågor de behövda utveckla. Som jag skrev om i mitt förra blogginlägg har Vinnova nu gett oss finansiering för att börja utveckla en digital variant av Blixtjakten. Den som  är nyfiken på att testa den analoga spelidén i sitt klassrum eller vill veta mer om den digitala utvecklingen är varmt välkommen att höra av sig eller läsa/lyssna mer i länkarna nedan!

http://www.blixtjakten.se/

http://spelifieralarande.se/blixtjakten/

Frida Monsén på TEDx 

Spela för att få bättre fokus i skolan - Tekniksafari (SR)

Den vilda jakten på drivkrafterna (Lärarnas nyheter)

De spelar med barnen (Computer Sweden)

Spel på schemat (UR Skolministeriet)

Skolsnack didaktik om spelifiering