tisdag 24 mars 2015

Läsning i en digital tidsålder


De flesta verkar ha accepterat att samhället digitaliseras. Däremot så är det på vissa håll fortfarande kontroversiellt när läsningen digitaliseras. Läsningen på papper har blivit någon form av helig ko som inte får ifrågasättas. När det så kommer en utmärkt och nyanserad avhandling kring detta väljer många att ändå tolka den för att stötta sin egen ståndpunkt, att läsning på papper är bättre än digital läsning. 

Jag tror att ett medvetet arbete med digitala lässtrategier är ett av skolans absolut viktigaste uppdrag. Jag tror att det är en förutsättning för att fostra demokratiska medborgare. Jag tror att vi gör våra elever en otjänst om vi med rädsla för kunskapsbrist håller oss till säkra kort i form av traditionella läromedel och böcker.

Jag har skrivit ett längre blogginlägg på Fjällenskolans IKT-blogg där jag går igenom hur vi tänker kring forskning och våra elevers rätt att lära på villkor anpassade för det samhälle de ska växa upp i!

tisdag 17 mars 2015

Lektionsdesign i det digitala klassrummet

Knåpade ihop en Popplet för att illustrera hur jag tänker kring lektionsdesign i det digitala klassrummet. Upplägget är 10 olika faser som kan vara olika långa och intensiva, beroende på område och upplägg. 


  • Introduktion
  • Förkunskaper
  • Feta frågor
  • Egen research
  • Par/Gruppdiskussion
  • Helklass diskussion
  • Ämnesfördjupning
  • Aktivitet
  • Utvärdering
  • Planering för nästa steg

Till varje fas finns exempel på innehåll kopplat och förslag på digitala verktyg att använda. Har också lagt till tre nyckelord för varje fas som på något sätt ska ange fokus för den fasen. Det här är inget färdigtänkt koncept utan ett sätt att börja visualisera mina tankar kring detta!

Här är länken till min Popplet: Lektionsdesign i det digitala klassrummet