tisdag 7 oktober 2014

Vi måste prata om digital litteracitet

Jag läser boken Läsdidaktik efter den första läsinlärningen av Astrid Roe och förvånas över att det finns ett om. Om vi ska använda oss av digitala texter. Vi ska inte säga om. För det finns ingen annan väg att gå. Vi ska inte prata om för- och nackdelar, för vi kan inte utesluta och välja mellan analoga eller digitala texter. Vi ska prata om möjligheter och utmaningar!

Bilden är inte på något sätt komplett, utan mer som en tanke-karta som beskriver delar av området digital litteracitet så som det påverkar lärare och elever i vardagen:


Möjligheter:

Ögonblickligt 
Översiktligt 
Oändligt 
Föränderligt
Kreativt 
Produktivt 
Interaktivt 
Fördjupningsbart 
Delbart 
Kommunikativt

Utmaningar:

Fragmentariskt
Ytligt
Osäkert
Tidskrävande
Förvirrande
Föränderligt
Svårstyrt
Okontrollerbart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar