onsdag 29 oktober 2014

Lyckas som ledare i det digitala klassrummet

Här finns de slides jag utgick från på min föreläsning vid Skoldagarna i Malmö 2014, Lyckas som ledare i det digitala klassrummet. 


lördag 25 oktober 2014

Digitala lässtrategier i praktiken

Just nu arbetar vi på Fjällenskolan med att medvetandegöra, lyfta fram och sprida den kompetens som redan finns bland många elever kring digital läsning. Inom ramen för religionsämnet har vi lyft upp detta som en central del av processen, och jag är imponerad över resultatet! Våra 9:or är väldigt insiktsfulla när det kommer till detta och duktiga på att förklara och sätta in i rätt sammanhang.

Perspektiv - och hur de styr vår tillgång till information och uppfattning om världen är en central del i arbetet.

Läs gärna mer i detalj hur vi gjorde detta på Fjällenskolans IKT-blogg!

torsdag 9 oktober 2014

Interaktiv organisationsbildVarje cirkel leder vidare till en flik på hemsidan. Nu behöver förstås innehållet på hemsidan ses över, men det ska göras inom kort. Verktygen som använts är Canva för att skapa bilden och Thinglink för att skapa länkarna från bilden. Tack Camilla Diaz för tips om verktyg!

tisdag 7 oktober 2014

Vi måste prata om digital litteracitet

Jag läser boken Läsdidaktik efter den första läsinlärningen av Astrid Roe och förvånas över att det finns ett om. Om vi ska använda oss av digitala texter. Vi ska inte säga om. För det finns ingen annan väg att gå. Vi ska inte prata om för- och nackdelar, för vi kan inte utesluta och välja mellan analoga eller digitala texter. Vi ska prata om möjligheter och utmaningar!

Bilden är inte på något sätt komplett, utan mer som en tanke-karta som beskriver delar av området digital litteracitet så som det påverkar lärare och elever i vardagen:


Möjligheter:

Ögonblickligt 
Översiktligt 
Oändligt 
Föränderligt
Kreativt 
Produktivt 
Interaktivt 
Fördjupningsbart 
Delbart 
Kommunikativt

Utmaningar:

Fragmentariskt
Ytligt
Osäkert
Tidskrävande
Förvirrande
Föränderligt
Svårstyrt
Okontrollerbart